Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę

Utworzono: środa, 06, marzec 2019

Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę: <otwórz>