Seniorzy podnoszą kompetencje cyfrowe

 

Ponad 30 osób bierze udział w zajęciach projektu "Małopolski e-Senior". Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców gminy Radgoszcz, którzy ukończyli 65. rok życia. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Uczestnicy uczą się nie tylko podstaw, ale i poznają wiele zagadnień przydatnych w życiu codziennym.

- Nasze wnuczki biegle posługują się komputerami czy smartfonami. Chcemy im dotrzymać kroku - mówią radgoscy seniorzy. Dzięki zajęciom przełamywane są kolejne bariery. Uczestnicy nabywają wiedzę, jak za pomocą internetu załatwić sprawy życia codziennego, obsługiwać popularne media społecznościowe. - Nowe technologie ułatwiają kontakt z bliskimi, którzy wyemigrowali z Polski. Seniorzy mogą rozmawiać z rodziną choćby za pomocą Skype'a - podkreśla prowadzący zajęcia. Poruszono też kwestie danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci, zarządzania tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP oraz obsługi bankowości online. 

Szkolenia są bezpłatne. Uczestników podzielono na cztery grupy, a po zakończonym szkoleniu otrzymają oni nieodpłatnie tablet, na którym pracowali podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy Radgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.