Wybrano sołtysów oraz rady sołeckie

 

We wszystkich sołectwach gminy Radgoszcz przeprowadzono wybory sołeckie. Sołtysami na nową kadencję zostali: Marek Powroźnik (Radgoszcz I), Eugeniusz Stanek (Radgoszcz II), Ryszard Wąż (Radgoszcz III), Józef Foszcz (Luszowice), Alicja Madej (Żdżary), Bogdan Machnik (Małec) oraz Stanisław Żurawski (Smyków). Wójt Gminy Radgoszcz wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Radgoszczy składa serdeczne życzenia i gratulacje dla sołtysów, a także członków rad sołeckich. Niech dobra współpraca z samorządem przełoży się na dalszy rozwój poszczególnych sołectw i realizację przedsięwzięć ważnych dla społeczności lokalnej.

SOŁECTWO RADGOSZCZ I

 

Liczba uprawnionych do głosowania                 -        1655

Głosów ważnych                                       -        87

Głosów nieważnych                                  -        4     

Frekwencja          -        5,50 %

 

Głosy oddane na kandydatów na sołtysa:

         POWROŹNIK MAREK JÓZEF      -        87

 

W wyniku wyborów Sołtysem Sołectwa Radgoszcz I została:

POWROŹNIK MAREK JÓZEF

 

Liczba uprawnionych do głosowania                 -        1655

Głosów ważnych                                       -        87

Głosów nieważnych                                  -        4

 

Głosy oddane na kandydatów do Rady Sołeckiej:

 1. JOPEK MATEUSZ                        -        44
 2. KOGUT KRZYSZTOF                   -        46
 3. KOWAL BRONISŁAW                           -        42    
 4. KUPIEC JANUSZ                                    -         27
 5. KUPIEC KRYSTYNA                    -        40

W wyniku wyborów członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Radgoszcz I zostali:

 1.      KOGUT KRZYSZTOF                                  
 2.      JOPEK MATEUSZ   
 3.      KOWAL BRONISŁAW                                  
 4.      KUPIEC KRYSTYNA                           
 5.      KUPIEC JANUSZ               

Sołecka Komisja Wyborcza pracowała w składzie:

1. Surowiec Bożena                -        Przewodniczący Komisji

2. Brzychczy Małgorzata                 -        Z-ca Przewodniczącego

3. Borek Natalia                     -        członek

4. Kogut Andrzej                             -        członek

5. Frąc Dorota                        -        członek

 

SOŁECTWO RADGOSZCZ II

 

Liczba uprawnionych do głosowania                 -        1084

Głosów ważnych                                       -        67

Głosów nieważnych                                  -          2   

Frekwencja          -        6,36 %       

 

Głosy oddane na kandydatów na sołtysa:

STANEK EUGENIUSZ WŁADYSŁAW -        67

 

W wyniku wyborów Sołtysem Sołectwa Radgoszcz II został:

 

         STANEK  EUGENIUSZ  WŁADYSŁAW

 

Liczba uprawnionych do głosowania                 -        1084

Głosów ważnych                                       -        63

Głosów nieważnych                                  -        6   

 

Głosy oddane na kandydatów do Rady Sołeckiej:

 1. BUDZIŃSKI  JAN                          -        26
 2. GRZESIAK  ROBERT                    -        41
 3. SIPIOR  JAN                                   -        25
 4. TOCZEK  ZBIGNIEW                    -        30
 5. WĄŻ  STANISŁAW                       -        33

W wyniku wyborów członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Radgoszcz II zostali:

 1.      GRZESIAK  ROBERT
 2.      WĄŻ  STANISŁAW
 3.      TOCZEK  ZBIGNIEW
 4.       BUDZIŃSKI  JAN
 5.       SIPIOR JAN

Sołecka Komisja Wyborcza pracowała w składzie:  

1. Świątek Bernadeta                       -        Przewodniczący Komisji

2. Kasprzykowska-Rój Janina                  -        Z-ca Przewodniczącego

3. Pyzik Karolina                             -        członek

4. Lichorobiec Wioletta                             -        członek

5. Toczek Magdalena                       -        członek

 

SOŁECTWO RADGOSZCZ III

 

Liczba uprawnionych do głosowania                 -        256

Głosów ważnych                                      -        75

Głosów nieważnych                                  -        5   

Frekwencja                    -        31,64 %

 

Głosy oddane na kandydatów na sołtysa:

 

WĄŻ  RYSZARD                  -        75    

 

W wyniku wyborów Sołtysem Sołectwa Radgoszcz III został:

 

WĄŻ  RYSZARD

 

 

Liczba uprawnionych do głosowania                 -        256

Głosów ważnych                                      -        78

Głosów nieważnych                                  -        3 

Głosy oddane na kandydatów do Rady Sołeckiej:

 1. CEDZIDŁO  MIECZYSŁAW  STANISŁAW    -        44
 2. GONDEK  CZESŁAW                                      -        36
 3. POTOK  JAN  JULIAN                                               -        50
 4. WOLAK  JACEK                                                        -        44
 5. WÓJCIK  STANISŁAW                                             -        32

 

 

W wyniku wyborów członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Radgoszcz III zostali:

 1.      POTOK  JAN  JULIAN               
 2.      CEDZIDŁO MIECZYSŁAW STANISŁAW
 3.      WOLAK  JACEK
 4.      GONDEK CZESŁAW                                                       
 5.      WÓJCIK  STANISŁAW              

Sołecka Komisja Wyborcza pracowała w składzie:

1. Broda Wanda                     -        Przewodniczący Komisji       

2. Pikul Emil                          -        Z-ca Przewodniczącego

3. Mikus Iwona                      -        członek

4. Schabowska Malwina                 -        członek

5. Lupa Renata                       -        członek

 

SOŁECTWO LUSZOWICE

Liczba uprawnionych do głosowania                 -        1484

Głosów ważnych                                      -        186

Głosów nieważnych                                  -        1

Frekwencja          -        12,60 %

 

Głosy oddane na kandydata:

FOSZCZ  JÓZEF                                       -        144

PRZYŁÓDZKI MICHAŁ ŁUKASZ                   -        42

W wyniku wyborów Sołtysem Sołectwa Luszowice został:

  FOSZCZ  JÓZEF

 

Liczba uprawnionych do głosowania        -        1484

Głosów ważnych                             -        184      

Głosów nieważnych                         -        3

 

Głosy oddane na kandydatów do Rady Sołeckiej:

 1. FOSZCZ  MARIAN                                           -        99
 2. GALUS  KRZYSZTOF                                      -        118
 3. JAWORSKI KAZIMIERZ                                 -        84
 4. LASKOWSKI KAZIMIERZ                               -        82
 5. LICHOROBIEC PIOTR PAWEŁ                       -        69
 6. MOTYKA KRZYSZTOF                                   -        96
 7. POCZĄTEK STANISŁAW                               -        41
 8. PRZYŁÓDZKA WIOLETTA MAŁGORZTA   -        39

W wyniku wyborów członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Luszowice zostali:

 

1. GALUS KRZYSZTOF

2. FOSZCZ MARIAN

3. MOTYKA KRZYSZTOF

4. JAWORSKI KAZIMIERZ

5. LASKOWSKI KAZIMIERZ

 

Sołecka Komisja Wyborcza pracowała w składzie:

 

1. Sadowska Ewelina             -        Przewodniczący Komisji

2. Wąż Anna                          -        Z-ca Przewodniczącego

3. Foszcz Ewelina                            -        członek

4. Krzciuk Maria                    -        członek

5. Klimek Paulina                            -        członek

 

SOŁECTWO ŻDŻARY

 

Liczba uprawnionych do głosowania        -        554

Głosów ważnych                             -        71 

Głosów nieważnych                         -        1

Frekwencja          -        13,00 %

Głosy oddane na kandydata:

MADEJ  ALICJA   TERESA -                 71

 

W wyniku wyborów Sołtysem Sołectwa Żdżary została:

MADEJ  ALICJA   TERESA

 

Liczba uprawnionych do głosowania        -        554  

Głosów ważnych                             -        71 

Głosów nieważnych                         -        1   

 

Głosy oddane na kandydatów do Rady Sołeckiej:

 1. BURZEC TOMASZ                        -        56
 2. KALETA JAN                                 -        51
 3. KOT STANISŁAW                         -        49
 4. MASTALERZ  ALEKSANDRA     -        59    
 5. MOŹDZIERZ JANINA                   -        49                                 

 

 

W wyniku wyborów członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Żdżary zostali:

 1.      MASTALERZ  ALEKSANDRA                             
 2.      BURZEC TOMASZ                               
 3.      KALETA JAN           
 4.      KOT STANISŁAW             
 5.      MOŹDZIERZ JANINA                

Sołecka Komisja Wyborcza pracowała w składzie:

 

1. Ryszard Nowak                           -        Przewodniczący Komisji

2. Osak Iwona                        -        Z-ca Przewodniczącego

3. Ibrahimi Dorota                          -        członek

4. Toczek Dominika               -        członek

5. Kras Paweł                         -        członek

 

SOŁECTWO MAŁEC

Liczba uprawnionych do głosowania                 -        429

Głosów ważnych                                      -        196

Głosów nieważnych                                  -        3

Frekwencja          -        46, 62%

Głosy oddane na kandydatów na sołtysa:

MACHNIK BOGDAN                    -        108     

PŁACZEK MARIA JÓZEFA          -        57  

WĄŻ MARIA MONIKA                 -        31

 

W wyniku wyborów Sołtysem Sołectwa Małec został:

 

MACHNIK BOGDAN

Liczba uprawnionych do głosowania        -        429

Głosów ważnych                             -        194

Głosów nieważnych                         -        5

Głosy oddane na kandydatów do Rady Sołeckiej:                                  

 1. BURZEC EDYTA MARIA                      -        31    
 2. CIOCHOŃ RAFAŁ GRZEGORZ             -        26    
 3. DUDEK STANISŁAW                             -        34
 4. IDZIK DANUTA ZOFIA                         -        33
 5. KRUPA JANUSZ                                               -        74
 6. KULIG TOMASZ                                               -        48
 7. KUŁAGA ZOFIA                                               -        31
 8. KUSIAK ANTONI MACIEJ                    -        75
 9. LEŚNIOWSKA TERESA                         -        32
 10. MATYAS RYSZARD                              -        39
 11. MOSKAL DOROTA ANNA                    -        21
 12. MROCZEK WIESŁAW WŁADYSŁAW -        52
 13. PODOSEK DAMIAN                               -        51
 14. RYŚ WŁADYSŁAW                                -        72

W wyniku wyborów członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Małec zostali:

 1.      KUSIAK ANTONI MACIEJ
 2.      KRUPA JANUSZ
 3.      RYŚ WŁADYSŁAW
 4.      MROCZEK WIESŁAW WŁADYSŁAW
 5.      PODOSEK DAMIAN

Sołecka Komisja Wyborcza pracowała w składzie:

1. Szach Sylwia                      -        Przewodniczący Komisji

2. Dykas Bernadeta                -        Z-ca Przewodniczącego

3. Trela Klaudia                     -        członek

4. Burzec Kinga                      -        członek

5. Zuchora Magdalena           -        członek

 

SOŁECTWO SMYKÓW

 

Liczba uprawnionych do głosowania        -        495

Głosów ważnych                             -        57

Głosów nieważnych                         -           6

Frekwencja                   -        12,72 %

 

Głosy oddane na kandydata

 ŻURAWSKI  STANISŁAW          -        57

W wyniku wyborów Sołtysem Sołectwa Smyków został:

  ŻURAWSKI  STANISŁAW

 

Liczba uprawnionych do głosowania        -        495

Głosów ważnych                             -          60

Głosów nieważnych                         -           3

 

Głosy oddane na kandydatów do Rady Sołeckiej:

 1. BARAN  MICHAŁ                -        36
 2. BIAŁAS  JAN                       -        37
 3. KOCIK  MARIAN                 -        26
 4. PATRIAK RADOSŁAW       -        24
 5. ŻURAWSKA  HALINA                  -        36

W wyniku wyborów członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Smyków zostali:

 1.      BIAŁAS  JAN
 2.      BARAN  MICHAŁ
 3.      ŻURAWSKA HALINA
 4.      KOCIK MARIAN
 5.      PATRIAK RADOSŁAW

Sołecka Komisja Wyborcza pracowała w składzie:

1. Błachaniec Donata             -        Przewodniczący Komisji

2. Jeż Katarzyna                     -        Z-ca Przewodniczącego

3. Warias Stanisław               -        członek

4. Mędala Agnieszka              -        członek

5. Kmieć Agnieszka                -        członek