Wiedzą, jak postępować podczas pożaru

Za nami kolejna edycja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który ma na celu: popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym i poznawania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy w Radgoszczy.

W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna do lat 16 w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe czyli uczniowie z klas I-VI
- uczniowie z klas VII , VIII i gimnazjum).

Turniej przeprowadzony został w formie testu, który zawierał 25 pytań.

Laureaci SP z klas I-VI:
I miejsce – Zofia Galus SP Luszowice
II miejsce – Bartosz Szymański – SP Luszowice
III miejsca Weronika Warias – SP Radgoszcz i Aleksandra Mędala – SP Luszowice


Laureaci z klas VII,VIII i gimnazjum:
I miejsce – Gabriela Dworak – SP Radgoszcz
II miejsce – Paulina Dykas – SP Radgoszcz
III miejsce – Konrad Wałaszek – SP Luszowice


Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja jury w składzie: Marcin Misiaszek – PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Kamil Motyka – OSP Luszowice, Damian Podosek – OSP Małec i Stanisław Kot – OSP Żdżary.

Po dwóch laureatów z każdej kategorii wiekowej będzie reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych OTWP.