Samochód dla OSP Luszowice oficjalnie przekazany

 

Nowy samochód pożarniczy dla OSP Luszowice został poświęcony i oficjalnie przekazany miejscowym strażakom. - Zakupiony samochód pożarniczy to praktyczne i pożądane wsparcie techniczne dla naszej jednostki, stojącej na straży ludzkich domostw, mienia, bogactw kulturowych, a niekiedy ratujących ludzkie zdrowie i życie - podkreślił Józef Foszcz, prezes OSP w Luszowicach.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. Bogdan Kwiecień, proboszcz parafii w Luszowicach. Następnie dowódca uroczystości druh Kamil Motyka złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po podniesieniu flagi państwowej rozpoczęła się część oficjalna z przekazaniem samochodu jednostce OSP w Luszowicach.

- Druhom życzę wiele satysfakcji z użytkowania pozyskanego samochodu, szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczo-gaśniczych, dużo zdrowia i osobistego szczęścia - powiedział wójt Marek Lupa.

- W imieniu całej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach składam podziękowania za pomoc, wsparcie i wielkie zaangażowanie w procesie pozyskiwania środków na zakup samochodu pożarniczego renault master. Dziękujemy: Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Radzie Gminy Radgoszcz, Wójtowi Gminy Radgoszcz Markowi Lupie.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, ofiarodawcom, dobroczyńcom za wsparcie finansowe i rzeczowe naszej uroczystości. Za okazałą pomoc, życzliwość z serca dziękujemy - dodaje Józef Foszcz, prezes OSP w Luszowicach.