Przystąpienie Gminy Radgoszcz do Stowarzyszenia

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika – Nauka – Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania

 

Urząd Gminy w Radgoszczy ma przyjemność poinformować, że w dniu 18 stycznia 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego podpisany został aneks do umowy ramowej nr 6933-UM0900020/09 o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania PROWENT.

Na mocy tego dokumentu obszar Lokalnej Grupy Działania PROWENT został powiększony o 3 gminy z terenu województwa małopolskiego tj:  gminę Radgoszcz, miasto      i gminę Dąbrowa Tarnowska i Szczucin.

Staliśmy się zatem oficjalnym i pełnoprawnym członkiem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika  –  Nauka  –  Tradycja „PROWENT”, która jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Dzięki przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmina Radgoszcz będzie mogła uczestniczyć    w ogłaszanych przez LGD konkursach, w tym na operacje:

Ø  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

Ø  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

Ø  „Odnowa i rozwój wsi”,

Ø  „Małe projekty”,

oraz innych działaniach bezpośrednio związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszelkie informacje i aktualności dotyczące Lokalnej Grupy Działania PROWENT  oraz możliwości składania wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej www.lgdprowent.mielec.pl

Pismo  <pobierz>