Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

Dnia 11 marca 2011 w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość wręczenia medali ''ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU '' rodzicom, których trzej lub więcej synów odbyło wzorowo służbę wojskową.

Na spotkanie zaproszeni zostali rodzice z gmin powiatu dąbrowskiego – łącznie 43 osoby.

Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem decyzji Ministra Obrony Narodowej nadającej odznaczenia. Z terenu gminy Radgoszcz Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” odznaczeni zostali:

Pani Władysława Bodziona z Radgoszczy i Państwo Stanisława i Marian Moździerz z Luszowic. Ceremonii dekoracji dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk Zbigniew Skurnowicz wspólnie ze Starostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim i Wicestarostą Dąbrowskim Robertem Panterą w obecności Zastępcy Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marka Minorczyka, Wójta Gminy Radgoszcz Marka Lupy, Sekretarza Gminy Olesno Janusza Platy oraz przedstawicieli Gmin Mędrzechowa, Szczucina i Olesna. Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa pogratulował odznaczonym rodzicom z terenu gminy i podziękował za trud wychowania synów na wzorowych żołnierzy wręczając równocześnie kwiaty i okolicznościowe upominki.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy tradycyjnej kawie i ciastku.

 

GALERIA <zobacz>