Turniej Wiedzy Pożarniczej

14 marca 2011 roku w remizie OSP Radgoszcz odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych. W turnieju uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym (Aleksandra Cabaj,  Agnieszka Halada, Bartosz Moździerz,  Klaudia Wawrzonek ) z Gimnazjum  w Radgoszczy (Dawid Cedzidło, Bartłomiej Fijał, Magdalena Kruk, Andrzej Skrzek) oraz  z Gimnazjum w  Luszowicach (Mateusz Banaś,  Mariola Bączek, Anna Brożek, Wojciech Ptak).  Turniej został przeprowadzony w formie  testu składającego się z 25 pytań. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja jury w składzie: mł. kpt. Paweł Kowalik – PSP w Dąbrowie Tarnowskiej,  Anna Gmyr-Noga – OSP Żdżary, Kazimierz Jaworski – OSP Luszowice, Damian Gazduła – OSP Smyków, Krzysztof Budziński – OSP Krzywda.  Jury po dokonaniu oceny rozwiązanych testów zakwalifikowała na  eliminacje powiatowe, które odbędą się 24 marca br. następujące osoby:  w kategorii Szkoły Podstawowej ; Bartosza  Moździerza  (18 pkt) ze SP w Zarzeczu Dużym i Agnieszkę Halada (14pkt) również ze SP w Zarzeczu Dużym, w kategorii Gimnazjum; Bartłomieja Fijała (22 pkt) i Andrzeja Skrzeka  (20 pkt) obydwaj z Gimnazjum Publicznego  w Radgoszczy. Organizatorem turnieju był Urząd Gminy w Radgoszczy. Laureaci i uczestnicy turnieju otrzymali od organizatora dyplomy   i nagrody rzeczowe.

 

GALERIA <zobacz>