Wniosek o zwrot/przeksięgowanie/zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań <pobierz>

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej <pobierz>

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów <pobierz>


Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy <pobierz>