Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

25 marca br. w Zespole szkół Publicznych w Luszowicach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej ten organizowany jest na terenie naszej gminy już od kilku lat. Promuje działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popularyzuje przepisy i zasady bezpiecznego poruszania się po  drogach, kształtuje partnerskie zachowania wobec innych uczestników ruchu drogowego oraz podstawowe zasady i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tegorocznej  edycji turnieju udział wzięły 3- osobowe drużyny reprezentujące następujące placówki oświatowe: Szkołę Podstawową w Zarzeczu Dużym, Szkołę Podstawową w Radgoszczy, Szkołę Podstawową w Luszowicach oraz Gimnazjum Publiczne w Radgoszczy i Gimnazjum Publiczne w Luszowicach. Turniej składał się z  dwóch etapów: testu z wiedzy o ruchu drogowym (25 pytań) oraz rowerowego toru przeszkód. Zwycięskie drużyny będą reprezentować gminę Radgoszcz na eliminacjach powiatowych BRD  w dniu 19 kwietnia 2011 roku.  Są to drużyny: ze SP w Radgoszczy oraz Gimnazjum Publicznego w  Luszowicach.

 

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Radgoszczy w składzie:

1. Grabowski Marcin

2. Minorczyk Karol

3. Tomasz Labak


Drużyna z Gimnazjum Publicznego nr 2 w Luszowicach w składzie:

1. Kułaga Filip

2. Pikul Dawid

3. Pikul Adam


Organizatorem turnieju i fundatorem naród był Urząd  Gminy w Radgoszczy.

 

Galeria <zobacz>