INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:72 – korekta wazności

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

 

Obszar

zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:00 dnia 22.09.2014 do godz. 08:00 dnia 23.09.2014

Przebieg

W związku z występującymi w dalszym ciągu intensywnymi opadami deszczu oraz spływem wód opadowych, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody, w strefie stanów średnich i wysokich,

z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ponadto w wyniku pracy zbiorników (ewentualnego zwiększenia odpływów), w profilach położonych poniżej możliwe są wzrosty powyżej stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Anna Śmiech

 

Godzina i data wydania

godz. 08:10 - 22.09.2014

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 soly, skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od08:00/22.09.do08:00/23.09.2014

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.