ĆWICZEBNE OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 1

Nazwa biura

Biuro prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 6:00 dnia 16.10.2014 do godz. 06:00 dnia 17.10.2014

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewni: Dunajca, rzekach  Białej i Breń oraz na mniejszych bezpośrednich jego dopływach na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody powyżej strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w dalszej kolejności stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

85%