Referaty

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

• Kierownik - mgr inż. Jerzy Bączek | tel. 641 41 39 - 41 wewn.122 | pok.2

• Zastępca - Insp. ds. Zamówień Publicznych mgr inż. Piotr Skiba | tel. 641 41 39 - 41 wewn.131 | pok.6

• Insp. ds. Budownictwa mgr Jan Bieś | tel. 641 41 39 - 41 wewn.123 | pok.6

Zadania Referatu

 

REFERAT FINANSOWY

• Skarbnik Gminy - mgr Halina Brożek | tel. 641 41 39 - 41 wewn.124 | pok.14
• Insp. ds. Księgowości Budżetowej mgr Marta Kmieć | tel. 641 41 39 - 41 wewn.129 | pok.19
• Insp. ds. Księgowości Budżetowej mgr Małgorzata Kużdżał | tel. 641 41 39 - 41 wewn.129 | pok.19
• Insp. ds. Obsługi Kasy Zofia Forgiel | tel. 641 41 39 - 41 wewn.119 | pok.5
• Insp. ds. Księgowości Budżetowej mgr Marta Szkotak | tel. 641 41 39 - 41 wewn.119 | pok.5
• Insp. ds. Wymiaru Podatku mgr Dorota Babiarz | tel. 641 41 39 - 41 wewn.120 | pok.4
• Insp. ds. Księgowości Podatkowej mgr Marta Dworak | tel. 641 41 39 - 41 wewn.120 | pok.4

Zadania Referatu

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

• Sekretarka - mgr Natalia Sarat | tel. 641 41 39 - 41 | pok.11
• Insp. ds. informacji publicznej mgr Urszula Borek | tel. 641 41 39 - 41 | pok.11
• Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Grażyna Leśniewska | tel. 641 41 39 - 41 wewn.116 | pok.9
• Insp. ds. wojskowo-obronnych i obrony cywilnej, mgr Teresa Kruk | tel. 641 41 39 - 41 wewn.114 | pok.8
• Insp. ds. Obsługi Organów Gminy Janina Wolak | tel. 641 41 39 - 41 wewn.132 | pok.17

Zadania Referatu

 

REFERAT PROMOCJI

• Kierownik Referatu Promocji - mgr Renata Klimek | tel. 641 41 39 - 41 wewn.130 | pok.20

• Referent ds. Promocji - mgr Agnieszka Warias | tel. 641 41 39 - 41 wewn.135 | pok.20

Zadania Referatu

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mgr Bernadeta Dykas | tel. 641 41 39 - 41 wewn.125| pok.10

• Zastępca Kierownika - mgr Aneta Mikus | tel. 641 41 39 - 41 wewn.125| pok.10

 

Zadania Referatu

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIA KOMUNALNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ

• Insp. ds. Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego - mgr Agata Pikul | tel. 641 41 39 - 41 wewn.121 | pok.3

• Referent ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mgr Ewa Chwałek | tel. 641 41 39 - 41 wewn.133 | pok.3

Zadania Referatu