GMINNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

R  E  G  U  L  A  M  I  N

GMINNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR

WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

Uczestnicy:

W Turnieju bierze udział młodzież szkolna ucząca się w placówkach oświatowych w gminie Radgoszcz. Uczestnicy  Turnieju podzieleni zostaną na następujące kategorie wiekowe:

klasy I – III  (max 4 zawodników ze szkoły)

klasy IV –VI (max 4 zawodników ze szkoły)

Gimnazjum (max 4 zawodników ze szkoły)

Zasady gry:

I.       Gra „Każdy z Każdym”

II.    Indywidualnie o wyższym miejscu decydują:

1.      W przypadku uzyskania takiej samej liczby pkt. przez 2 zawodników;

a)      wynik bezpośredniego pojedynku

b)      w razie remisu większa ilość „małych” punktów

c)      większa ilość partii wygranych

d)     dodatkowy mecz

2.      W przypadku takiej samej liczby punktów przez 3 lub więcej zawodników;

a)      „małe” punkty

b)      suma punktów miedzy zainteresowanymi

c)      większa ilość partii wygranych

d)     bezpośrednie pojedynki.

 

Oprócz punktacji indywidualnej przeprowadzona zostanie punktacja drużynowa. Zgłoszone drużyny walczyć będą o Puchary Wójta Gminy Radgoszcz. Osobno ocenione zostaną drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zdobyte przez nich punkty liczone będą dla drużyny reprezentującej daną szkołę.

Termin i miejsce:

Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Radgoszcz odbędzie się 23 maja 2011 roku w godz. 9.00 – 15.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych                              w Luszowicach.

Organizatorzy i nagrody:

Turniej organizują: Urząd Gminy w Radgoszcz przy współpracy Zespole Szkół Publicznych w Luszowicach i pomocy nauczycieli wychowania fizycznego z terenu naszej gminy. Organizator zapewnia laureatom (I-III) nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje strój sportowy. Zgłoszenia zawodników na Turniej należy dostarczyć najpóźniej do 20 maja br. pisemnie lub tel. ((014) 641-41-41 wew. 130. do p. Renaty Klimek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!