Oblodzenie pierwszego stopnia

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień

zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 18:00 dnia 19.02.2016 do godz. 09:00 dnia 20.02.2016

Przebieg

Po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem przechodzących w opady śniegu prognozuje się spadek temperatury poniżej 0°C powodujący

zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura

minimalna od -2°C do 0°C, przy gruncie od -2°C do 0°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Harasimowicz

Godzina i data wydania

godz. 11:27 dnia 19.02.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 malopolskie od 18:00/19.02 do 09:00/20.02.2016 temp. min. od -2st. do 0st., przy gruncie do -2, slisko.

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, oblodzenie dróg i chodników w nocy 19/20.02, spadek temperatury do -2°C, ślisko.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Oblodzenie

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 11.02.2016 do godz. 08:00 dnia 12.02.2016

Przebieg

Po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3 C do -1 C, przy gruncie od -4°C do -2 C, w rejonach podgórskich od -5°C do -3 C, przy gruncie od -6 C do -4 C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Anna Woźniak

Godzina i data wydania

godz. 14:56 dnia 11.02.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 malopolskie od 22:00/11.02 do 08:00/12.02.2016 temp. min. od -3st. do -1st., przy gruncie do -4st., slisko

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, oblodzenie drog i chodnikow w nocy 11/12.02, spadek temperatury do -4°C nad ranem, ślisko.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:19 TRENING WODA 2014

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:19

TRENING WODA 2014

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

 wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

 

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:30 dnia 16.10.2014 do godz. 10:00 dnia 17.10.2014

 

Przebieg

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze ciągłym, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca (wraz z Białą Tarnowską), a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczenie stanów ostrzegawczych, a następnie także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

 90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

16.10.2014 - godz. 09:50

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 wojewodztwo malopolskie od10:30/16.10.do10:00/17.10.2014

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 99

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 99

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:00 dnia 12.12.2014 do godz. 05:00 dnia 13.12.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny

Grzegorz Mikutel

Godzina i data wydania

godz. 13: 25 dnia 11.12.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.malopolskie od 10:00/12.12 do 05:00/13.12.2014 kierunek SW i W, predkosc 25-40 km/h, porywy 80 km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr w dzień 12.12 i w nocy 12/13.12, średnia prędkość 25-40 km/h, w porywach do 80 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:19

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:19

TRENING WODA 2014

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

 wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

 

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:30 dnia 16.10.2014 do godz. 10:00 dnia 17.10.2014

 

Przebieg

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze ciągłym, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca (wraz z Białą Tarnowską), a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczenie stanów ostrzegawczych, a następnie także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

 90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

16.10.2014 - godz. 09:50

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 wojewodztwo malopolskie od10:30/16.10.do10:00/17.10.2014

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.