ĆWICZEBNE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 2

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/3

Obszar

Województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 6:00 dnia 16.10.2014 do godz. 06:00 dnia 17.10.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu, wyniosą do 60 mm,  lokalnie około 150 mm,
a wiatr osiągnie w porywach do 95 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

ĆWICZEBNE OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 1

Nazwa biura

Biuro prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 6:00 dnia 16.10.2014 do godz. 06:00 dnia 17.10.2014

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewni: Dunajca, rzekach  Białej i Breń oraz na mniejszych bezpośrednich jego dopływach na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody powyżej strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w dalszej kolejności stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

85%

ĆWICZEBNE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 1

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/3

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 6:00 dnia 16.10.2014 do godz. 06:00 dnia 17.10.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu silnym i bardzo silnym wschodniej części województwa małopolskiego.

Prognozowana wysokość opadów na wschodzie i północnym  wschodzie województwa:

od 6:00 16.10.2014 do 18:00 17.10.2014 wyniesie od 30 mm do 50 mm, miejscami do 70 mm.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

90%

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:72 – korekta wazności

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

 

Obszar

zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:00 dnia 22.09.2014 do godz. 08:00 dnia 23.09.2014

Przebieg

W związku z występującymi w dalszym ciągu intensywnymi opadami deszczu oraz spływem wód opadowych, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody, w strefie stanów średnich i wysokich,

z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ponadto w wyniku pracy zbiorników (ewentualnego zwiększenia odpływów), w profilach położonych poniżej możliwe są wzrosty powyżej stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Anna Śmiech

 

Godzina i data wydania

godz. 08:10 - 22.09.2014

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 soly, skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od08:00/22.09.do08:00/23.09.2014

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 10.09.2014 do godz. 24:00 dnia 10.09.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (głownie na południowym wschodzie subregionu). Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Do godz. 24:00 dnia 09.09.2014 obowiązuje ostrzeżenie nr 75 wydane o godz. 06:37 dnia 09.09.2014

Dyżurny

Grzegorz Baca

Godzina i data wydania

godz. 11:36 dnia 09.09.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj.malopolskie sub.poludniowy od 00:00/10.09 do 24:00/10.09.2014 25-35 mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.