Remont drogi transportu rolnego ul. Zadębie w miejscowości Radgoszcz

Dokumentacja: <pobierz>

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY OSP W LUSZOWICACH - dobudowa budynku garażowego – etap II

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

PIĄTE PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00062519/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Dokumentacja: <pobierz>