Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej dla Gminy Radgoszcz

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <otwórz>

Informacja z otwarcia ofert: <otwórz>

II przetarg: Remont drogi gminnej ul. Cicha (K 180219) w miejscowości Radgoszcz

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Wóz asenizacyjny na sprzedaż - ogłoszenie

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert wóz asenizacyjny:

 

Rodzaj pojazdu: naczepa

Wersja: asenizacyjny

Marka: JOSKIN

Model pojazdu: 7000ME

Rodzaj naczepy: cysterna asenizacyjna

Rok produkcji: 2010 r.

Nr identyfikacyjny (VIN): YD87000MFAJB25331

Zawieszenie osi: resory

cena wywołacza:  29.400,00 zł brutto (w tym 23% VAT)

Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup wozu asenizacyjnego”.

Termin składania ofert do 20.09.2018 r. do godz. 12, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 111.

Remont drogi gminnej ul. Cicha (K 180219) w miejscowości Radgoszcz

Dokumentacja: <pobierz>