Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wykaz: <pobierz>

Mapa: <pobierz>

ÓSME PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Ogłoszenie: <pobierz>

Informacja Starosty Dąbrowskiego o przetargu pisemnym nieograniczonym

Informacja Starosty Dąbrowskiego o przetargu pisemnym nieograniczonym: <otwórz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym: <otwórz>