Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Małec – ETAP I

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

II zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

I odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

III zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

II zmiana SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Remont szkolnego boiska sportowego z bieżnią i ogrodzeniem w Radgoszczy – ETAP I

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

II zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

I odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADGOSZCZ W SPRAWIE ZMIANY TERMINU CZĘŚCI JAWNYCH TRZECICH PRZETARGÓW PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Wójt Gminy Radgoszcz dokonuje zmiany terminów części jawnych trzecich przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego ustalonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 10.07.2017 r. znak: GN.6840.2.2017 w następujący sposób:

Termin i miejsce części jawnej przetargów:

Przetargi odbęda się w dniu 18.08.2017r. w Urzędzie Gminy w Radgoszczy,
Pl. Św. Kazimierza 7-8,  pok. 12 (sala narad) w następujących godzinach:

1. Działka nr ewid. 3566/32 -  18.08.2017 r. godz. 900
2. Działka nr ewid. 3566/33 -  18.08.2017 r. godz.915
3. Działka nr ewid. 3566/34 -  18.08.2017 r. godz.930
4. Działka nr ewid. 3566/35 -  18.08.2017 r. godz.945
5. Działka nr ewid. 3566/36 -  18.08.2017 r. godz.1000
6. Działka nr ewid. 3566/37 -  18.08.2017 r. godz.1015
7. Działka nr ewid. 3566/38 -  18.08.2017 r. godz.1030
8. Działka nr ewid. 3566/39 -  18.08.2017 r. godz.1045

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radgoszczy pok 16 lub pod nr tel. 14 641 41 39 wew. 137

Trzecie przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Dokumentacja: <pobierz>

Mapa: <pobierz>