Cegła na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży cegłę w ilości 600 szt. za cenę 0,30 zł. + VAT/szt. Wnioski o sprzedaż można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w terminie do 20.12.2018 r. do godz. 12.00.

Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137. Cegła będzie sprzedawana według kolejności wpływu wniosków.

Ogłoszenie o sprzedaży wozu asenizacyjnego

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert wóz asenizacyjny:

Rodzaj pojazdu: naczepa
Wersja: asenizacyjny
Marka: JOSKIN
Model pojazdu: 7000ME
Rodzaj naczepy: cysterna asenizacyjna
Rok produkcji: 2010 r.
Nr identyfikacyjny (VIN): YD87000MFAJB25331
Zawieszenie osi: resory
Cena wywoławcza: 29.400,00 zł brutto (w tym 23% VAT)

Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup wozu asenizacyjnego".

Termin składania ofert do 14.12.2018 r. do godz. 10, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 111.

Ogłoszenie o sprzedaży płyt chodnikowych i krawężników

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży:

- betonowe płyty chodnikowe o wym. 50cm x 50cm x 7cm w ilości 385 szt. za cenę 4 zł. + VAT/szt.

- betonowe krawężniki o wym. 100 cm x 29 cm x 12 cm w ilości 60 szt. za cenę 2 zł. + VAT/szt.

Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu.

Wnioski o sprzedaż można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w terminie do 14.12.2018 r. do godz. 10. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

Płyty chodnikowe oraz krawężniki będą sprzedawane według kolejności wpływu wniosków.

SIÓDME PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja: <pobierz>
Mapa: <pobierz>