Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu pożarniczego (ratowniczo – gaśniczego) dla OSP w Luszowicach

Dokumentacja: <pobierz>

I odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY OSP O CZĘŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PARKINGAMI Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W LUSZOWICACH

Dobudowa budynku garażowego – etap I wykonanie fundamentów. Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Sprzedaż śmieciarki - konkurs ofert

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert samochód ciężarowy śmieciarkę:

marka i model: STEYR, 17 S 18 17,0 t

rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy śmieciarka

rok produkcji: 1991 r.

pojemność:  6595 ccm

moc silnika: 134kW (182KM)

rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

rodzaj skrzyni biegów: manualna

cena minimalna: 9.000,00 zł + VAT

Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup śmieciarki”. Termin składania ofert do 10 października 2017 r. do godz. 1000, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 111.

III przetarg: Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>