PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ

Dokumentacja: <pobierz>

Remont drogi gminnej ul. Jagiellońska na Sośninę (180241K) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000-1+210 wraz z remontem przepustu w km 0+660

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu pożarniczego (ratowniczo – gaśniczego) dla OSP w Luszowicach

Dokumentacja: <pobierz>

I odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY OSP O CZĘŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PARKINGAMI Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W LUSZOWICACH

Dobudowa budynku garażowego – etap I wykonanie fundamentów. Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>