Przęsła ogrodzeniowe na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży metalowe przęsła ogrodzeniowe:
- w ilości 27 szt. o wym ok. 118 cm x 250 cm za cenę 80 zł. + VAT/szt.
- w ilości 2 szt. o wym ok. 110 cm x 228 cm za cenę 80 zł. + VAT/szt.

Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu.

Wnioski o sprzedaż można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w terminie do 16 listopada 2018 r. do godz.10.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

Przęsła ogrodzeniowe będą sprzedawane według kolejności wpływu wniosków.

Płyty chodnikowe i krawężniki na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży:

- betonowe płyty chodnikowe o wym. 50cm x 50cm x 7cm w ilości 650 szt. za cenę 4 zł. + VAT/szt.

- betonowe krawężniki o wym. 100 cm x 29 cm x 12 cm w ilości 60 szt. za cenę 2 zł. + VAT/szt.

Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu.

Wnioski o sprzedaż można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w terminie do 09.11.2018 r. do godz. 10.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

Płyty chodnikowe oraz krawężniki będą sprzedawane według kolejności wpływu wniosków.

Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Radgoszcz – dostawa wyposażenia pomieszczeń Klubu Senior+

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej dla Gminy Radgoszcz

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <otwórz>

Informacja z otwarcia ofert: <otwórz>