ODBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. 600-LECIA LUSZOWIC W MIEJSCOWOŚCI LUSZOWICE (GMINA RADGOSZCZ) W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI

Wójt Gminy Radgoszcz (33-207 Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7) zgodnie z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 i Nr 182 poz. 1228) zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dokumentacja <pobierz>

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NOWA WIEŚ W MIEJSCOWOŚCI MAŁEC (GMINA RADGOSZCZ) W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI (ODCINEK W KM OD 1+410 DO 2+296)

Wójt Gminy Radgoszcz (33-207 Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7) zgodnie z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 i Nr 182 poz. 1228) zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumentacja <pobierz>

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ OD UL. TARNOWSKIEJ DO UL. Z. TARŁO W MIEJSCOWOŚCI LUSZOWICE

Wójt Gminy Radgoszcz (33-207 Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7) zgodnie z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 i Nr 182 poz. 1228) zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumentacja <pobierz>

Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ <pobierz>

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA PRZEZ OFERENTÓW DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI  <pobierz>