Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Spokojna na P. Panka w miejscowości Żdżary – dz. nr ewid. 138

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

I korekta przedmiaru robót: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dokumentacja: <pobierz>

Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Małec – ETAP I

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

II zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

I odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

III zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

II zmiana SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Remont szkolnego boiska sportowego z bieżnią i ogrodzeniem w Radgoszczy – ETAP I

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

II zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

I odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>