Ogłoszenie - sprzedaż ziemi

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży ziemię w ilości 983,4 m3 za cenę minimalną 5.000,00 zł. + VAT. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Oferty wraz z proponowaną ceną zakupu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11.

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137. Jedynym kryterium ofert jest cena. Termin składania ofert do 5 lipca 2017 r. do godz. 12. Rozpatrywane będą jedynie oferty na zakup całości przedmiotu sprzedaży.

Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy - dz. nr ewid. 1679 w km 0+000 - 0+510

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Betonowe podkłady kolejowe na sprzedaż - ogłoszenie

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży betonowe podkłady kolejowe w ilości 2500 szt. – za cenę 3,00 zł + VAT/1 szt. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Oferty na zakup można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 111.

Przedmiot ogłoszenia będzie sprzedawany według kolejności wpływu wniosków.

Ogłoszenie - ziemia na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży ziemię w ilości 983,4 m3 za cenę minimalną 5.000,00 zł + VAT. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Oferty wraz z proponowaną ceną zakupu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

Jedynym kryterium ofert jest cena. Termin składania ofert do 7 czerwca 2017 r. do godz. 12. Rozpatrywane będą jedynie oferty na zakup całości przedmiotu sprzedaży.