Sprzedaż śmieciarki - konkurs ofert

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert samochód ciężarowy śmieciarkę:

marka i model: STEYR, 17 S 18 17,0 t

rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy śmieciarka

rok produkcji: 1991 r.

pojemność:  6595 ccm

moc silnika: 134kW (182KM)

rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

rodzaj skrzyni biegów: manualna

cena minimalna: 9.000,00 zł + VAT

Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup śmieciarki”. Termin składania ofert do 10 października 2017 r. do godz. 1000, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 111.

III przetarg: Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

II przetarg: Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Spokojna na P. Panka w miejscowości Żdżary

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2017 Wójta Gminy Radgoszcz  z dnia 4 września 2017 r.

    

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży: pobierz.

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Radgoszczy na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w BiP oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust,1pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz  (Dz.U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od daty wywieszenia wykazu.