OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADGOSZCZ W SPRAWIE ZMIANY TERMINU CZĘŚCI JAWNYCH TRZECICH PRZETARGÓW PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Wójt Gminy Radgoszcz dokonuje zmiany terminów części jawnych trzecich przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego ustalonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 10.07.2017 r. znak: GN.6840.2.2017 w następujący sposób:

Termin i miejsce części jawnej przetargów:

Przetargi odbęda się w dniu 18.08.2017r. w Urzędzie Gminy w Radgoszczy,
Pl. Św. Kazimierza 7-8,  pok. 12 (sala narad) w następujących godzinach:

1. Działka nr ewid. 3566/32 -  18.08.2017 r. godz. 900
2. Działka nr ewid. 3566/33 -  18.08.2017 r. godz.915
3. Działka nr ewid. 3566/34 -  18.08.2017 r. godz.930
4. Działka nr ewid. 3566/35 -  18.08.2017 r. godz.945
5. Działka nr ewid. 3566/36 -  18.08.2017 r. godz.1000
6. Działka nr ewid. 3566/37 -  18.08.2017 r. godz.1015
7. Działka nr ewid. 3566/38 -  18.08.2017 r. godz.1030
8. Działka nr ewid. 3566/39 -  18.08.2017 r. godz.1045

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radgoszczy pok 16 lub pod nr tel. 14 641 41 39 wew. 137

Trzecie przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Dokumentacja: <pobierz>

Mapa: <pobierz>

Przebudowa istniejących wnętrz budynku OSP Luszowice w zakresie dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego do obowiązujących wymogów sanitarnych - II przetarg

Dokumentacja: <pobierz>

Unieważnienie powyższego postępowania o zamówienie publiczne: <pobierz>

Przebudowa istniejących wnętrz budynku OSP Luszowice w zakresie dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego do obowiązujących wymogów sanitarnych

Dokumentacja: <pobierz>

Unieważnienie powyższego postępowania o zamówienie publiczne: <pobierz>