Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Radgoszcz, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.: <pobierz>

Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Małec – etap II - NAWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE BOISKA

Dokumentacja: <pobierz>

- I odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

- II odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

- III odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

- IV odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Małec – etap II

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Remont szkolnego boiska sportowego z bieżnią i ogrodzeniem w Radgoszczy – ETAP II

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>