Betonowe podkłady kolejowe na sprzedaż

OGŁOSZENIE z dnia 07.03.2017 r.

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży betonowe podkłady kolejowe w ilości 3000 szt. – za cenę 3,00zł. + VAT/1 szt.Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Oferty na zakup można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 111. Przedmiot ogłoszenia będzie sprzedawany według kolejności wpływu wniosków. Termin składania ofert do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 10.

„PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK”

„PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK” - <pobierz>

Ogłoszenie - betonowe podkłady kolejowe na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży betonowe podkłady kolejowe w ilości 4000 szt. – za cenę 3,50zł. + VAT/1 szt. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Oferty na zakup można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137. Przedmiot ogłoszenia będzie sprzedawany według kolejności wpływu wniosków. Termin składania ofert do 30 grudnia 2016 r. do godz. 10.

Obwieszczenie Starosty Dąbrowskiego

Starosta dąbrowski zawiadamia, że w dniu 23.11.2016 r. została wydana decyzja nr 415/2016r. znak BA.6740.414.2016r. Starosty Dąbrowskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Gminy Radgoszcz; obejmującego rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Radgoszcz, Luszowice i Smyków.

Decyzja: <pobierz>