Wóz asenizacyjny na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert wóz asenizacyjny:

Rodzaj pojazdu: naczepa
Wersja: asenizacyjny
Marka: JOSKIN
Model pojazdu: 7000ME
Rodzaj naczepy: cysterna asenizacyjna
Rok produkcji: 2010 r.
Nr identyfikacyjny (VIN): YD87000MFAJB25331
Zawieszenie osi: resory
cena wywoławcza: 29.400,00 zł brutto (w tym 23% VAT)
Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup wozu asenizacyjnego".

Termin składania ofert do 04.09.2018 r. do godz. 9.00, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

 

Koparko-ładowarka na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert koparko–ładowarkę JCB :

Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
Wersja: koparko - ładowarka
Marka: JCB
Model pojazdu: 3CX
Rok produkcji: 1998 r
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Skrzynia biegów: manualna
Pojemność: 4400 cm
Moc silnika: 67kW (91KM)
Nr identyfikacyjny (VIN): SLP3CXTSTE0445925
Rozstaw osi: 2075 mm
cena wywoławcza: 32.900,00 zł brutto ( w tym 23%VAT)

Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup koparko - ładowarki".

Termin składania ofert do 04.09.2018 r. do godz. 9.00, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

II przetarg - DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w użyczenie <pobierz>