PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY OSP W LUSZOWICACH - dobudowa budynku garażowego – etap II

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

PIĄTE PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00062519/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Dokumentacja: <pobierz>

DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Luszowice, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0002 Luszowice, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00040243/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Dokumentacja: <pobierz>

Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Radgoszcz

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>