DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

II przetarg: Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy - dz. nr ewid. 1679 w km 0+000 - 0+510

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Spokojna na P. Panka w miejscowości Żdżary – dz. nr ewid. 138

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

I korekta przedmiaru robót: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dokumentacja: <pobierz>