II przetarg - DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w użyczenie <pobierz>

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W LUSZOWICACH

Ogłoszenie: <otwórz>

Zarządzenie Wójta: <otwórz>

Klauzula: <otwórz>

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym

Ogłoszenie: <otwórz>

Zarządzenie Wójta: <otwórz>

Klauzula: <otwórz>