Informacja Starosty Dąbrowskiego o przetargu pisemnym nieograniczonym

Informacja Starosty Dąbrowskiego o przetargu pisemnym nieograniczonym: <otwórz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym: <otwórz>

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO - Luszowice (2)

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Luszowice, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0002 Luszowice, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00074573/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych: <pobierz dokumentację>

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO Luszowice

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Luszowice, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0002 Luszowice, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00051368/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych: <pobierz dokumentację>