CZWARTE PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Dokumentacja: <pobierz>

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży metalowe przęsła ogrodzeniowe

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży metalowe przęsła ogrodzeniowe:
- w ilości 26 szt. o wym ok. 128 cm x 250 cm.
za cenę 80 zł. + VAT/szt.
- w ilości 42 szt. o wym ok. 110 cm x 228 cm.
za cenę 80 zł. + VAT/szt.
oraz 2 bramy ogrodzeniowe o wym. 146 cm x 228 cm. za cenę 80 zł. + VAT/szt.

Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu.

Wnioski o sprzedaż można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy, pok. 11 w terminie do 14 listopada 2017 r. do godz. 12. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137. Przęsła ogrodzeniowe będą sprzedawane według kolejności wpływu wniosków.

PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ

Dokumentacja: <pobierz>

Remont drogi gminnej ul. Jagiellońska na Sośninę (180241K) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000-1+210 wraz z remontem przepustu w km 0+660

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>