Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Luszowice

Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży: <pobierz>

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę: <otwórz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w użyczenie: <pobierz>

Przebudowa istniejących wnętrz w budynku OSP Luszowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - WYPOSAŻENIE TECHNOLOGII KUCHNI

Dokumentacja: <pobierz>

I odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

II odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

III odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

IV odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>