Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radgoszcz

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO (RATOWNICZO – GAŚNICZEGO) DLA OSP W LUSZOWICACH

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

III przetarg: Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy – dz. nr 1679 (km 0+000 – 0+510)

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

II przetarg: Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Spokojna na P. Panka w miejscowości Żdżary

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

REMONT SZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO Z BIEŻNIĄ I OGRODZENIEM W RADGOSZCZY - ETAP I

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Małec - ETAP I

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu: <pobierz>