III przetarg: Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy – dz. nr 1679 (km 0+000 – 0+510)

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

II przetarg: Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Spokojna na P. Panka w miejscowości Żdżary

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

REMONT SZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO Z BIEŻNIĄ I OGRODZENIEM W RADGOSZCZY - ETAP I

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Małec - ETAP I

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu: <pobierz>

Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy - dz. nr ewid. 1679 w km 0+000 - 0+510 - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że powyższy przetarg został rozstrzygnięty.

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

Remont drogi gminnej od ul. Szczucińskiej na Potoka Stanisława (dz. nr 2229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 0+425 - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg remont drogi gminnej od ul. Szczucińskiej na Potoka Stanisława (dz. nr 2229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 0+425 - sprawa znak: BI.271.75.2016został rozstrzygnięty.

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

Remont drogi gminnej ul. Długa (K180230) w miejscowości Smyków w km 1+700 – 2+510 wraz z remontem przepustu w km 2+006 - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej ul. Długa (K180230) w miejscowości Smyków w km 1+700 – 2+510 wraz z remontem przepustu w km 2+006 - sprawa znak: BI.271.74.2016 został rozstrzygnięty.

Informacja: <pobierz>

Remont drogi gminnej od ul. Witosa do ul. Mickiewicza - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej od ul. Witosa do ul. Mickiewicza (K 180224, K 180225) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 1+220 wraz z remontem przepustów w km 0+310, 0+980 - sprawa znak: BI.271.22.2016 został rozstrzygnięty. Szczegóły: <pobierz>