Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Małec - ETAP I

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu: <pobierz>

Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy - dz. nr ewid. 1679 w km 0+000 - 0+510 - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że powyższy przetarg został rozstrzygnięty.

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

Remont drogi gminnej od ul. Szczucińskiej na Potoka Stanisława (dz. nr 2229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 0+425 - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg remont drogi gminnej od ul. Szczucińskiej na Potoka Stanisława (dz. nr 2229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 0+425 - sprawa znak: BI.271.75.2016został rozstrzygnięty.

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

Remont drogi gminnej ul. Długa (K180230) w miejscowości Smyków w km 1+700 – 2+510 wraz z remontem przepustu w km 2+006 - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej ul. Długa (K180230) w miejscowości Smyków w km 1+700 – 2+510 wraz z remontem przepustu w km 2+006 - sprawa znak: BI.271.74.2016 został rozstrzygnięty.

Informacja: <pobierz>

Remont drogi gminnej od ul. Witosa do ul. Mickiewicza - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej od ul. Witosa do ul. Mickiewicza (K 180224, K 180225) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 1+220 wraz z remontem przepustów w km 0+310, 0+980 - sprawa znak: BI.271.22.2016 został rozstrzygnięty. Szczegóły: <pobierz>

Remont drogi gminnej na Radziakową - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej na Radziakową (K 180229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+370 - 1+710 wraz z remontem przepustów w km 0+700, 0+890, 1+710 - sprawa znak: BI.271.23.2016 został rozstrzygnięty. Szczegóły: <pobierz>

Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg pn. Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy (dz. nr ewid. 1055) - sprawa znak: BI.271.24.2016 został rozstrzygnięty. Szczegóły: <pobierz>

„Dowóz uczniów do szkół i placówek na terenie Gminy Radgoszcz w okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2017 r. wraz z odwozem”

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w Radgoszczy, na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że przetarg na „Dowóz uczniów do szkół i placówek na terenie Gminy Radgoszcz w okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2017 r. wraz z odwozem" został rozstrzygnięty. Szczegóły: <pobierz>