ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP ŻDŻARY – sprawa znak OR.5540.6.10.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

ZAKUP SPRZĘTU DO OBSŁUGI GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ – sprawa znak BI.271.132.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

BUDOWA PLACU REHABILITACYJNO – REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE BOISK SPORTOWYCH ORLIK W RADGOSZCZY - sprawa znak: BI.271.1.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>