Remont drogi gminnej ul. Topolowa (dz. nr 805/1, 805/2) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 1+200 - sprawa znak: BI.271.162.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

Remont drogi gminnej ul. Krótka (dz. nr 309/1, 309/2, 296) w miejscowości Smyków w km 0+000 – 0+800 - sprawa znak: BI.271.161.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP ŻDŻARY – sprawa znak OR.5540.6.10.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

ZAKUP SPRZĘTU DO OBSŁUGI GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ – sprawa znak BI.271.132.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>