BUDOWA PLACU REHABILITACYJNO – REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE BOISK SPORTOWYCH ORLIK W RADGOSZCZY - sprawa znak: BI.271.1.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

BUDOWA PLACU REHABILITACYJNO – REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE BOISK SPORTOWYCH ORLIK W LUSZOWICACH - sprawa znak: BI.271.2.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

REMONT DROGI GMINNEJ UL. NOWA (dz. nr ewid. 155) W MIEJSCOWOŚCI SMYKÓW W KM 0+800 – 2+300 - sprawa znak: BI.271.145.2014

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>