BUDOWA PLACU REHABILITACYJNO – REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE BOISK SPORTOWYCH ORLIK W LUSZOWICACH - sprawa znak: BI.271.2.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

REMONT DROGI GMINNEJ UL. NOWA (dz. nr ewid. 155) W MIEJSCOWOŚCI SMYKÓW W KM 0+800 – 2+300 - sprawa znak: BI.271.145.2014

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO BUDYNKU TRZYODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI RADGOSZCZ - sprawa znak: BI.271.150.2014

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

DOSTAWA ZABAWEK - WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BUDYNKU TRZYODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI RADGOSZCZ - sprawa znak: BI.271.151.2014

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

REMONT REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUSZOWICE - sprawa znak: BI.271.136.2014

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>