Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radgoszcz - sprawa znak: GN. 271.2.2013.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

DOSTAWA NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO (KOMUNALNEGO) NA WSKAZANE MIEJSCE NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ - sprawa znak GZGK.700.2154.2013.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁEC (GMINA RADGOSZCZ) - ETAP I Sprawa znak: BI.271.215.2013

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>