DOSTAWA NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO (KOMUNALNEGO) NA WSKAZANE MIEJSCE NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu <pobierz>