ODBUDOWA 3 SZT. PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI GMINNEJ OD UL. SZCZUCIŃSKIEJ DO RZEKI DĘBY NA SMEREKĘ W MIEJSCOWOŚCI RADGOSZCZ

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu <pobierz>