W Radgoszczy powstanie pierwsza Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

Gmina Radgoszcz wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z sukcesem aplikowała   o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Region spójny społeczne, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pt. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Radgoszcz”.

Czytaj więcej: W Radgoszczy powstanie pierwsza Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

Piknik z pieśnią patriotyczną

Kilkadziesiąt osób w różnym wieku doskonale bawiło się podczas Rodzinnego Niepodległościowego Pikniku z Pieśnią Patriotyczną. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Radgoszczy, Sołtys sołectwa Radgoszcz I oraz Radę Rodziców. W gronie uczestników pikniku był m. in. wicestarosta dąbrowski Marek Kopia.

Czytaj więcej: Piknik z pieśnią patriotyczną

Poligloci z Radgoszczy

Zuzanna Kupiec z gimnazjum w Radgoszczy okazała się najlepsza w części z języka niemieckiego w Międzyszkolnym Konkursie Językowym „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLIGLOTĄ".

Czytaj więcej: Poligloci z Radgoszczy

Zmiana zasad ubiegania się o dopłaty bezpośrednie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od tego roku ulegają  zmianie zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie.Wnioski składane będą przez Internet. Termin upływa 15 maja. We wszystkich biurach powiatowych ARiMR dostępne będą stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, przy których rolnicy będą mogli wypełnić i przesłać wniosek oraz uzyskać pomoc techniczną. Biuro Powiatowe ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 15 maja będzie czynne wg poniższego harmonogramu:

Czytaj więcej: Zmiana zasad ubiegania się o dopłaty bezpośrednie

Ostrzeżenie - burze z gradem

Bezpłatne warsztaty dla kobiet - mammografia

Przedszkola, nauczyciele i grupy przedszkolne na medal!

Wielka akcja "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego" poświęcona przedszkolom rozpoczęta! Które przedszkola są najlepsze w miastach i powiatach? Które nauczycielki są najbardziej lubiane przez dzieci i cenione przez rodziców? Która grupa przedszkolna jest najsympatyczniejsza? O tym zdecydują Czytelnicy. Wśród nominowanych są zarówno przedszkola, jak i nauczyciele oraz grupy przedszkolne z terenu naszej gminy. Szczegóły głosowania w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Przedszkola, nauczyciele i grupy przedszkolne na medal!