Jan Wybraniec i Łukasz Kacała nominowani w plebiscycie strażackim

Gazeta Krakowska po raz kolejny organizuje wielki plebiscyt na Strażaka Roku Małopolski, pod honorowym patronatem Piotra Ćwika, Wojewody Małopolskiego, nadbryg. Stanisława Nowaka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, oraz Edwarda Siarki, prezesa Zarządu Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W gronie nominowanych są Jan Wybraniec (OSP Małec - SMS pod nr 72355 o treści ST.142 ) i Łukasz Kacała (OSP Smyków - SMS pod nr 72355 o treści ST.147). Można też oddawać głosy na jednostki.

Aktualne wyniki głosowania: http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/strazak-roku/a/strazak-malopolski-2018-powiat-dabrowski-wyniki-glosowania,13052078/

Mistrzowie wiedzy o BRD

W Szkole Podstawowej w Luszowicach odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Do rywalizacji zgłosiło się 3 drużyny, które reprezentowały: SP w Luszowicach, Gimnazjum nr 1 w Radgoszczy oraz Gimnazjum nr 2 w Luszowicach. Turniej ten ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a także kształtowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czytaj więcej: Mistrzowie wiedzy o BRD

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

Życzenia Wielkanocne

Ostrzeżenie - oblodzenie

Kultywują tradycję palm wielkanocnych

Tradycji stało się zadość. W Niedzielę Palmową, nasze kościoły zostały udekorowane pięknymi, kolorowymi i pieczołowicie wykonanymi palmami wielkanocnymi. Po poświęceniu i zakończeniu nabożeństw, ozdoby było poddane ocenie przez jury w składzie: Zdzisław Banaś, Renata Klimek, Agnieszka Warias, Urszula Kuta, Urszula Borek i ks. Bogdan Kwiecień. Komisję artystyczną podzielono na dwie grupy, jurorzy przyznali nagrody i wyróżnienia w kościołach parafialnych w Radgoszczy, Radgoszczy-Krzywdzie oraz Luszowicach.

Czytaj więcej: Kultywują tradycję palm wielkanocnych

Szkolenia związane z ubojem zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z zapisem §11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2018 poz. 539), będą organizowane bezpłatne szkolenia dla osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej.
Zgodnie z obowiązującymi od 15 marca b.r. przepisami weterynaryjnymi, szkolenia te są niezbędne, celem uzyskania odpowiedniego poziomu kwalifikacji a uczestnictwo w nich będzie potwierdzone zaświadczeniem. Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Radgoszczy do pokoju nr 3 w celu wpisania się na listę.