Pieniądze z ARiMR trafią na konta rolników

Na konta rolników w najbliższych tygodniach trafią pieniądze z ARiMR. Będzie to 70-procentowa zaliczka na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 rok. Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej i uzyskała zgodę na wypłatę zaliczek w wysokości 70 proc. wszystkich dopłat bezpośrednich. Wypłata zaliczek nastąpi od 16 października do końca listopada. Na konta rolników trafi ok. 10 mld zł, reszta zaś zostanie wypłacona do 30 czerwca następnego roku. W sumie rolnicy dostaną 14 mld zł.

Czytaj więcej: Pieniądze z ARiMR trafią na konta rolników

Nauczyciel na medal - Małgorzata Libera, Grażyna Kogut i Joanna Burek wśród nominowanych

Nauczycielki z Radgoszczy, Małgorzata Libera, Grażyna Kogut oraz Joanna Burek znalazły się w gronie nominowanych do tytuły "Nauczyciel na medal". Plebiscyt "Gazety Krakowskiej" odbywa się pod honorowym patronatem Jacka Krupy, marszałka województwa małopolskiego.

Żeby zagłosować na Małgorzatę Liberę należy wysłać SMS pod nr 72355 o treści NG.357
Żeby zagłosować na Grażynę Kogut należy wysłać SMS pod nr 72355 o treści NA.349
Żeby zagłosować na Joannę Burek należy wysłać SMS pod nr 72355 o treści NG.423

Wyniki można na bieżąco śledzić na stronie: http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/nauczyciel-na-medal/a/nauczyciel-na-medal-powiat-dabrowski-wyniki,12573494/

Dzień Edukacji Narodowej 2017

Płatne staże i praca dla młodych - nowy nabór

Na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Fundacja PROAKTYWNI wznawia realizację projektu stażowego Młodzi Proaktywni. Na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz miasta Tarnowa rusza nabór do kolejnej edycji projektu Młodzi Proaktywni. Głównym celem projektu jest pomoc osobom biernym zawodowym w zdobyciu doświadczenia zawodowego a także wsparcie firm poszukujących pracowników na lokalnym rynku pracy. Projekt skierowany jest do ludzi młodych 18 - 29 rokiem życia, biernych zawodowo.

Czytaj więcej: Płatne staże i praca dla młodych - nowy nabór

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 3 października 2017 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Radgoszczy uproszczona oferta realizacji zadania publicznego od Stowarzyszenia „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 18 października 2017 r. osobiście lub pisemnie w Urzędzie Gminy w Radgoszczy pokój nr 20 (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).

Skan oferty: <pobierz>

Ostrzeżenie meteorologiczne - 05.10

Boiska w Radgoszczy i Małcu do przebudowy

W gminie Radgoszcz zostaną zrealizowane dwie inwestycje, dzięki którym uczniowie i mieszkańcy zyskają nowoczesne i bezpieczne obiekty do uprawiania sportu. Przy szkole w Radgoszczy przewidziano remont boiska sportowego z bieżnią i ogrodzeniem, natomiast w Małcu będzie przebudowane boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Czytaj więcej: Boiska w Radgoszczy i Małcu do przebudowy