Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

Życzenia Wielkanocne

Ostrzeżenie - oblodzenie

Kultywują tradycję palm wielkanocnych

Tradycji stało się zadość. W Niedzielę Palmową, nasze kościoły zostały udekorowane pięknymi, kolorowymi i pieczołowicie wykonanymi palmami wielkanocnymi. Po poświęceniu i zakończeniu nabożeństw, ozdoby było poddane ocenie przez jury w składzie: Zdzisław Banaś, Renata Klimek, Agnieszka Warias, Urszula Kuta, Urszula Borek i ks. Bogdan Kwiecień. Komisję artystyczną podzielono na dwie grupy, jurorzy przyznali nagrody i wyróżnienia w kościołach parafialnych w Radgoszczy, Radgoszczy-Krzywdzie oraz Luszowicach.

Czytaj więcej: Kultywują tradycję palm wielkanocnych

Szkolenia związane z ubojem zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z zapisem §11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2018 poz. 539), będą organizowane bezpłatne szkolenia dla osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej.
Zgodnie z obowiązującymi od 15 marca b.r. przepisami weterynaryjnymi, szkolenia te są niezbędne, celem uzyskania odpowiedniego poziomu kwalifikacji a uczestnictwo w nich będzie potwierdzone zaświadczeniem. Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Radgoszczy do pokoju nr 3 w celu wpisania się na listę.

Olbrzymie zainteresowanie konkursem wielkanocnym

Komisja artystyczna w składzie: Zdzisław Banaś, Alicja Błach, Justyna Świętek i Renata Klimek oceniła prace konkursowe złożone na gminny konkurs wielkanocny na pisankę ludową i plastykę obrzędową. Przygotowano ponad 200 eksponatów, w tym roku konkurs cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowanie. Organizatorami konkursu byli: Urząd Gminy w Radgoszczy i Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy. Prace konkursowe były piękne, misterne, pomysłowe, nagrodzono i wyróżniono wiele z nich.

Czytaj więcej: Olbrzymie zainteresowanie konkursem wielkanocnym

Mistrzowie wiedzy o pożarnictwie

Wzorem lat ubiegłych, przeprowadzono gminny turniej wiedzy pożarniczej. W tym roku rywalizowali uczniowie ze szkół w Radgoszczy i Luszowicach w w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII i gimnazjum. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym i poznawania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Po dokonaniu oceny prac pisemnych wyłoniono następujących zwycięzców:

Czytaj więcej: Mistrzowie wiedzy o pożarnictwie