INFORMACJA

Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radgoszczy oraz w Biuletynie Informaci Publicznej Urzędu Gminy od dnia 18 września 2013 r. przez okres 21 dni jest zamieszczone Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 10 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie o naborze na pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego do przedszkola w Luszowicach

Ogłoszenie <pobierz>

Załącznik 1 <pobierz>

Załącznik 2 <pobierz>

Kwestionariusz osobowy <pobierz>

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego do przedszkola w Radgoszczy

Ogłoszenie <pobierz>

Załącznik 1 <pobierz>

Załącznik 2 <pobierz>

Kwestionariusz osobowy <pobierz>

Ogłoszenie o naborze na pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego do przedszkola w Radgoszczy

Ogłoszenie <pobierz>

Załącznik 1 <pobierz>

Załącznik 2 <pobierz>

Kwestionariusz osobowy <pobierz>

Pożegnanie Lata 2013

 

 

Badania Mammograficzne

Badania mammograficzne na terenie gminy (czytaj więcej)

Czytaj więcej: Badania Mammograficzne