Przez pół wieku razem przez życie

Osiem par zostało uhonorowanych medalami od Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilaci otrzymali także upominki i życzenia oraz spędzili czas w miłej atmosferze, wspominając jak wyglądały ich śluby i wesela 50 lat temu. Lokalna poetka, a zarazem dostojna jubilatka Maria Gmyr przygotowała okolicznościowy wiersz. Oczywiście nie zabrakło też poczęstunku z tortem w roli głównej.

Czytaj więcej