Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, obchodziła w ubiegłym roku jubileusz 30-lecia. Instytucja powołana na podstawie zapisów ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązana została do obsługi rolników w sprawach dotyczących: obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, opłacania składek na to ubezpieczenie, oraz prowadzenia działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w pracach rolniczych. Jednym z wiodących haseł, które chcemy poruszyć to: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”. Wskazuje rolnikom zagrożenia wypadkowe…

Czytaj więcej

Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy – konkurs

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym jest organizacja konkursu dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, promującego pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Czytaj więcej

KRUS zawiesza bezpośrednią obsługę

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju od dnia 12-10-2020 roku zostaje zawieszona do odwołania działalność jednostek organizacyjnych KRUS w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów. Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz kontakt poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, skrzynki elektronicznej oraz składania dokumentacji do  udostępnionej skrzynki podawczej na dokumenty.

Czytaj więcej

Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz

Gdy wszyscy jesteśmy zajęci zabezpieczeniem się przed możliwością zakażenia koronawirusem nie powinniśmy zapominać o zasadach bezpieczeństwa pracy przy zwierzętach inwentarskich. Z danych KRUS wynika, że w Polsce ponad 2000 osób rocznie ulega wypadkom przy pracy ze zwierzętami, a kilka traci życie! Wypadki zdarzają się najczęściej w czasie dojenia, karmienia i czynności higienicznych. Są to uderzenia, przygniecenia, pogryzienia, a czasem nawet dochodzi do stratowania. Zazwyczaj przyczyną tych wypadków są nieprzewidziane zachowania zwierząt…

Czytaj więcej

Rolniku nie daj się kleszczom

KRUS w Dądrowie Tarnowskiej apeluje w sprawie zagrożenia chorobami wywołanymi przez kleszcze. Wiosna jest okresem, kiedy kleszcze są wyjątkowo agresywne. Po zimie są głodne i bardzo aktywne w poszukiwaniu pożywienia. Człowiek jest dla nich doskonałym żródłem pokarmu. Jest nią krew. Kleszcz to pajęczak o rozmiarach 1 – 5 mm, ale wiosną, gdy jest najmniejszy jest najbardziej niebezpieczny. Wtedy szuka swojej ofiary – żywiciela.

Czytaj więcej

Zwolnienie z opłacania składek – KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowym za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej