Apel do osób poddanych kwarantannie

W naszej gminie systematycznie wzrasta liczba mieszkańców znajdujących się w obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. W związku z zaistniałą sytuacją ponawiamy apel o ścisłe stosowanie się do zaleceń kwarantanny domowej. Przede wszystkim w tym czasie nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania. Podobnie powinni postępować domownicy z uwagi na wysoką zaraźliwość koronawirusa.

Czytaj więcej