Sprzęt dla strażaków dzięki wsparciu z województwa

Gmina Radgoszcz uzyskała pomoc finansową w wysokości 12 tys. zł  z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu i wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 roku. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wynosi 16 045 zł (wydatki w kwocie 4 045 zł zostały pokryte z budżetu gminnego).

Czytaj więcej