Wydłużony termin składania zgłoszeń zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Radgoszcz  posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy w Radgoszczy.

Czytaj więcej