Wejdź na stronę, aby pobrać: wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, wniosek o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zaświadczenie – informacja o terenie na grunty.

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy: pobierz

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości: pobierz

Zaświadczenie – informacja o terenie na grunty: pobierz