Wejdź na stronę, aby pobrać wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek do pobrania: pobierz