Na stronie znajdziesz wnioski do pobrania w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego oraz uchwałę Rady Gminy w Radgoszcz dotyczącą stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Radgoszcz.

Pobierz: Uchwała Rady Gminy Radgoszcz w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Pobierz: WNIOSEK o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym

Pobierz: WNIOSEK na umieszczenie w pasie drogowym

Pobierz: WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu