W gminie Radgoszcz został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można m.in. bezpłatnie uzyskać informacje o programie oraz uzyskać wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania. Punkt działa w pokój nr 7 (parter) Urzędu Gminy w Radgoszczy. Numer telefonu bezpośrednio do punktu: 14 662-22-31.

Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze działa (4 godziny dziennie) tj.:

– poniedziałek 12:00 – 16:00

– wtorek 9:00 – 13:00

– środa 9:00 – 13:00

– czwartek 9:00 – 13:00

– piątek 11:00 – 15:00