DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI

NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH+” 2019

 

Gmina Radgoszcz uzyskała po raz kolejny dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Dnia 06.06.2019 r. została podpisana umowa na przyznanie dotacji w tej sprawie.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 57 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków finansowych wcześniejszych edycji Programu  MALUCH w Żłobku Publicznym w Radgoszczy. Całkowita wartość projektu wyniosła 455 887,06 zł. a przekazane środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa 102 600,00 zł.