Flaga

Flaga jest pochodną barw herbowych.

Flaga prostokątna o proporcjach  boków 5:8 przedstawia płat poziomy dzielony na trzy pionowe słupy w szerokości ¼, ½, ¼.

Słupy zewnętrzne są barwy złotej /żółtej/, na środkowym szerszym słupie o barwie niebieskiej, zgodnej z kolorem tarczy herbowej umieszczone jest centralnie godło herbu. Barwę białą pomija się dla zapewnienia lepszej widoczności flagi.