Radgoszcz liderem zielonej energii

Radgoszcz jest „zieloną” gminą nie tylko ze względu na malownicze krajobrazy i walory przyrodnicze. W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji w odnawialne źródła energii. W efekcie, jak wynika z danych Klastra Energii Energetyczne Powiśle, gmina Radgoszcz jest liderem w powiecie dąbrowskim, jeżeli chodzi o moc instalacji fotowoltaicznych. Inwestycje w OZE niosą ze sobą wiele korzyści, na czele z bezpieczeństwem energetycznym, które jest tak ważne w kontekście sytuacji międzynarodowej.

Czytaj więcej

Pismo w sprawie błędu 129

Wystąpienie Wykonawcy stanowi reakcję na sygnalizowane mu coraz częściej pojawiające się problemy we współpracy instalacji fotowoltaicznych z sieciami energetycznymi poszczególnych zakładów energetycznych. W celu uniknięcia ewentualnych niejasności tak Zamawiającego jak i Beneficjentów mogących pojawiać się na tym polu, Wykonawca wyjaśnia, że zjawisko to bynajmniej nie wpływa na ocenę prawidłowości, czy też jakości realizowanych przez Wykonawcę prac. Zjawisko to dotyczy bowiem szerszego–mowa o zasięgu ogólnokrajowym – problemu współpracy instalacji fotowoltaicznych z siecią energetyczną.

Czytaj więcej

Audyty fotowoltaiczne

Uprzejmie informujemy, że Wykonawca Spółka Sanito z początkiem przyszłego tygodnia rozpoczyna audyty w ramach realizacji projektu pn. Dostawa i montaż instalacji solarnych, mikro instalacji fotowoltaicznych, instalacji z pompą ciepła i instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców gmin partnerskich” w ramach programu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Audyty będą prowadzone po kolei w każdej z gmin,…

Czytaj więcej

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” – Uprzejmie informujemy iż 16-07-2019 w Baranówce odbyło spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.

Czytaj więcej