Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Radgoszcz  środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 93 738,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.