W dniu 18.05.2022 r. Gmina Radgoszcz podpisała umowę na realizację inwestycji pn.  „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy – Narożnikach”  w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania: 4 320 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 4 816 490,63 zł.

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury jako ośrodka który realizować będzie zadania z zakresu kultury. Zakres robót obejmować będzie: dobudowę po stronie północnej obiektu Sali świetlicowej oraz tarasu po stronie południowej istniejącego budynku, wykonanie instalacji wewnętrznych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji odnawialnych źródeł energii, wyposażenie obiektu, zagospodarowanie terenu poprzez budowę drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi, oświetlenie, dojścia i chodniki z kostki brukowej.